руски речник

СРПСКО РУСКИ РЕЧНИК – Радослав Бошковић

Овај речник свакако је јединствен у нашој славистичкој лексикографији, али и у ширим оквирима (када су у питању други двојезични речници у овом смеру у нашој средини) – он је то најпре по свом обиму (преко 50.000 одредница), али ништа мање и по приступу, пошто је састављач заиста исцрпно обрадио све…

moamacka-grana

Момачка грана – Милица Краљ

„Момачка грана“ скована је од бројних неологизама и ријечи које допиру из нашег усменог, лирског насљеђа и уопште из наше старине. Све то, са једне стране, појачава експресивност и асоцијативност пјесничког језика. Са друге стране, то знатно смањује семантичку прозрачност и комуникативност ове…