руски речник

СРПСКО РУСКИ РЕЧНИК – Радослав Бошковић

Овај речник свакако је јединствен у нашој славистичкој лексикографији, али и у ширим оквирима (када су у питању други двојезични речници у овом смеру у нашој средини) – он је то најпре по свом обиму (преко 50.000 одредница), али ништа…