Архива | Знакови

RSS feed for this section
moamacka-grana

Момачка грана – Милица Краљ

„Момачка грана“ скована је од бројних неологизама и ријечи које допиру из нашег усменог, лирског насљеђа и уопште из наше старине. Све то, са једне стране, појачава експресивност и асоцијативност пјесничког језика. Са друге стране, то знатно…

vongar-instagram-blog

Увод у дело Б. Вонгара

Сретен Божић алиас Б. Вонгар (под овим именом објављује своје књиге) савремени је српски писац који је светску славу стекао пишући у Аустралији о животу и страдању староседелаца аустралијског…

jung-main

Јунгов пут индивидуације

Индивидуација (лат. индивидуум, јединка) у свом првобитном значењу је упоједињавање, издвајање јединке из нечег општег, посматрање некога или нечега према његовој особености. Индивидуација је, у комплексној или аналитичкој психологији…

skola-preporoda-main

Човјечанство пулсира империјално

Мањи поток у виши увире код увора своје име губи, а на бријег морски обојица. Његош овјек је, како се често истиче, друштвено биће – дакле, биће заједнице. А заједнице су временом постојале све…