СРПСКО РУСКИ РЕЧНИК – Радослав Бошковић


6,050.00 дин  Додај у корпу

Импозантно дело Радослава Бошковића Српско-руски речник први је у нашој средини српско-руски речник оваквог обима и акрибије, чиме попуњава значајну празнину у домаћој научно-стручној литератури. Иако у супротном смеру (руско-српски) постоји већ неколико енциклопедијских речника, у овом смеру за сада нема дела тако импресивног захвата. Његов аутор већ деценијама се огледао у лексикографији (аутор је више општих и специјализованих руско-српских речника, као и једног знатно мањег српско-руског).

Овај речник свакако је јединствен у нашој славистичкој лексикографији, али и у ширим оквирима (када су у питању други двојезични речници у овом смеру у нашој средини) – он је то најпре по свом обиму (преко 50.000 одредница), али ништа мање и по приступу, пошто је састављач заиста исцрпно обрадио све лингвистички релевантне особине обухваћеног корпуса, а уз то је приликом приређивања користио десетак савремених репрезентативних једнојезичних и двојезичних речника у оба смера.

Речник могу врло продуктивно користити не само професионални преводиоци, научни радници, наставници и други специјалисти за руски језик, него и они који га тек уче, као и шири круг заинтересованих, јер су објашњења која су дата уз лексеме врло јасна и прегледна. Речник је у потпуности снабдевен научним апаратом, тј. граматичким и стилским назнакама уз речи и синтагме (попут акцента оба еквивалента, граматичког рода, стилске обележености итд), а видан је напор и да се обухвати традиционална и савремена лексика из свих области језичког стваралаштва (народна и уметничка књижевност, природне и друштвене науке, медији, разговорни језик итд.).

Уз већину одредница наведени су и типични случајеви употребе у колокацијама и обртима, што битно повећава функционалност речника. Нарочита пажња је посвећена идиомима и тзв. „лажним пријатељима“ (тј. међујезичким хомонимима), који представљају озбиљну препреку у савладавању словенских језика, па је аутор, на основу властитог педагошког искуства, изричито нагласио случајеве где се често појављују грешке у разумевању и превођењу лексема и синтагми, или пак у трансферу номиналне рекције из српског у руски (чиме се умногоме добија на дидактичкој вредности). Значења руских еквивалената наведена су према фреквенцији, тј. вероватноћи употребе, а обиље разноврсних примера јасно упућује на дистинкције у значењу.

Српско-руски речник Радослава Бошковића је значајан допринос не само нашој научној и лексикографској култури, него и битан прилог даљем продубљивању међукултурних веза српског и руског народа.

Ово издање подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ВЕЗАНА ИЗДАЊА:

Подели на: