руски речник

СРПСКО РУСКИ РЕЧНИК – Радослав Бошковић

Овај речник свакако је јединствен у нашој славистичкој лексикографији, али и у ширим оквирима (када су у питању други двојезични речници у овом смеру у нашој средини) – он је то најпре по свом обиму (преко 50.000 одредница), али ништа…

moamacka-grana

Момачка грана – Милица Краљ

„Момачка грана“ скована је од бројних неологизама и ријечи које допиру из нашег усменог, лирског насљеђа и уопште из наше старине. Све то, са једне стране, појачава експресивност и асоцијативност пјесничког језика. Са друге стране, то знатно…

korscak-blog

Јануш Корчак – Пријатељ и заштитник

„Када се једно дете смеје, смеје се цео свет“, речи су познатог пољског писца за децу, педијатра и педагога, Јануша Корчака, аутора образовног романа за децу Краљ Маћуш Први. За време Другог светског рата Корчак није хтео да напусти сирочад…

recnici-akcija-blog

Нова лексикографска издања

Српско-енглески лексикон права, Мађарско-српски речник, Српско-руски речник. Библиотекa Речници обухвата широк спектар лексикографских и лексиколошких издања (двосмерни, универзални, специјализовани, итд.)

vongar-instagram-blog

Увод у дело Б. Вонгара

Сретен Божић алиас Б. Вонгар (под овим именом објављује своје књиге) савремени је српски писац који је светску славу стекао пишући у Аустралији о животу и страдању староседелаца аустралијског…

jung-main

Јунгов пут индивидуације

Индивидуација (лат. индивидуум, јединка) у свом првобитном значењу је упоједињавање, издвајање јединке из нечег општег, посматрање некога или нечега према његовој особености. Индивидуација је, у комплексној или аналитичкој психологији…