derrida-main

Жак Дерида – Шта је деконструкција?

Тај термин деконструкција не би требало схватити у смислу поништења или деструкције нешега, него у смислу истраживања седиментираних структура које обликују дискурзивни склоп, ту…